Sinds 1980
Gospelgroep
Datum: 6 oktober 2019
              19.30 uur

Zang- en Ontmoetingsdienst
Stichting De Opdracht
(link)

Waar: De Brink

Adres: Stationsplein 12,
              7021 CN Zelhem
              (ingang achterzijde)

Wat zingen we:
- Geniet van het goede
- De kracht van Uw liefde
- 10.000 Redenen
- Stil
- The Lord just keeps on blessing me